top of page

Medyczne Wyzwanie

Sepsa  to nadmierna i potencjalnie śmiertelna reakcja organizmu na infekcję.

Zachodzi, gdy drobnoustroje, takie jak bakterie, dostają się do krwioobiegu. To niezwykle niebezpieczny stan, powodujący uszkodzenia wielu narządów i nagłe pogorszenie zdrowia.

Wczesne wykrycie i natychmiastowe leczenie mają kluczowe znaczenie, ponieważ sepsa szybko postępuje, niosąc ze sobą groźne powikłania, a także coraz większe ryzyko śmierci.

Blood Sepsis Icon.png

Sepsa zabija więcej ludzi niż AIDS, rak piersi i rak prostaty ŁĄCZNIE

Obraz4_edited.png

Każdego roku na Świecie

~50 000 000 ludzi

z powodu sepsy umiera

na sepsę zapada

11 000 000 ludzi

Mimo wysokiego stopnia zaawansowania medycyny, w obecnych czasach śmiertelność nadal pozostaje krytycznie wysoka.

USA mortality.png
Germany Mortality.png
Poland mortality.png

Prognozuje się, że 80% zgonom można zapobieć, dzięki szybkiej diagnozie i wczesnemu rozpoczęciu leczenia.

Każda godzina wcześniejszej diagnozy zmniejsza prawdopodobieństwo śmierci pacjenta o 7,6%

Niestety, obecnie stosowane procedury są czasochłonne, wymagają specjalistycznego zaplecza labolatoryjnego, oraz nie są dostępne w każdym szpitalu.

Fast Diagnosis and Antibiotic Administration decreases the likehood of death by
7.6% PER HOUR

bottom of page