top of page
Research Background.png

Tech-Development

Obecnie jesteśmy na poziomie TRL 4. Poniżej prezentujemy nasze najważniejsze oiągnięcia i kamienie milowe rozwoju technologicznego, które osiągnęliśmy do tej pory.

Osiągnięcia - 3 testy ręka.png

Test PCT:
500x większa czułość

Opracowaliśmy związek umożliwiający wykrywanie prokalcytoniny, w zakresie fizjologicznego stężenia, w surowych próbkah krwi, 500x bardziej czuły, niż dotychczasowe rozwiązanie konkurencji - Test ELISA

3 Związki Detekcyjne:
Bardzo duża specyficzność

W chwili obecnej, nasz startup posiada opracowane 3 związki detekcyjne, o bardzo dużej specyficzności, pozwalające na stworzenie 3 testów diagnostycznych:

- testu poziomu wankomycyny
- testu poziomy gentamycyny
- testu poziomu prokalcytoniny (PCT)

Aptamer 3 Probes_edited.png
Blood Samples.png

Detekcja leków i biomarkerów
w pełnej krwi

Każdy z naszych związków wykazał pełną zdolność do kilkugodzinnej pracy w próbkach pełnej, nierozcięczonej krwi, umożliwiając precyzyjne oznaczanie stężenia.

Dotyczy to zarówno pojedynczych oznaczeń paskowych, jak i kilkugodzinnych testów ciągłego pomiaru.

Dokładność Urządzenia: 92%

Nasze urządzenie wykazało dokładność swoich pomiarów na poziomie 92%, tym samym spełniając wytyczne FDA o minimalnej precyzji potrzebnej, aby wyniki diagnostyczne mogły decydować o zmianie dawki leków podawanych pacjentom.

Obecnie prowadzimy dalsze prace, aby ulepszyć nasz hardware i osiągnąć jeszcze większą dokładność.

Chip Website.png
bottom of page